Komisja Nadzoru Finansowego udostępniła raport miesięczny na temat sektora bankowego w Polsce wg stanu na 31 października 2019 r. Wynika