Czym jest wskaźnik DTI i jak wpływa na zdolność kredytową?

DTI

Przyznanie kredytu w znacznej mierze zależy od wskaźnika DTI, czyli relacji długu do dochodu. To jedna z bazowych wytycznych, jakie wpływają na zdolność kredytową. Niekorzystny poziom DTI blokuje możliwość uzyskania finansowania, ponieważ świadczy o kurczącym się budżecie domowym.

 DTI to skrót od angielskiego zwrotu “debt to income”, czyli relacji środków przeznaczanych na obsługę zobowiązań kredytowych i innych zobowiązań finansowych do dochodu kredytobiorcy.

DTI – dwa wskaźniki

Wyróżniamy dwa rodzaje wskaźników DTI. Pierwszy z nich odnosi się do procentu dochodów, koniecznego do opłacenia mieszkania zarówno przez osoby wynajmujące, jak i właścicieli nieruchomości, którzy uiszczają należności za hipotekę i ubezpieczenie. Drugi określa stosunek wszystkich zobowiązań finansowych do wysokości dochodów. W ich skład wchodzą wszelkiego rodzaju raty, płatności związane z kartami kredytowymi i alimenty.

W jaki sposób banki sprawdzają zdolność kredytową? Brane są pod uwagę bieżące zobowiązania, które zostają zsumowane z ratą kredytu, o jaki wnioskuje kredytobiorca. Zgodnie z rekomendacją Komisji Nadzoru Finansów, dla kredytów złotowych wskaźnik DTI – przy przychodach poniżej średniej krajowej – powinien wynosić maksymalnie 50%, z kolei przy przychodach przekraczających średnią – 65%.

Kredyt hipoteczny a DTI

Maksymalna wysokość kredytu hipotecznego określana jest indywidualnie dla każdego klienta. Jego wymiar zależy od udokumentowanej zdolności kredytowej. Bank dokładnie porównuje przychody i wydatki w skali miesiąca, analizuje koszty uzyskanych dochodów, utrzymania i zadłużenia. Następnie wylicza wysokość ewentualnej raty, by sprawdzić, jak zmieniłby się wskaźnik DTI. Jaka wysokość znacznika DTI zwiększa szansę na pozytywne rozpatrzenie wniosku? Najczęściej za bezpieczny uznaje się próg, w jakim wysokość zobowiązań nie przekracza 1/3 zarobków.

Zdolność kredytowa

Należy jednak wziąć pod uwagę, że DTI nie jest jedynym czynnikiem, jaki wpływa na przyznanie kredytu. Ważnym kryterium jest również wiarygodność kredytowa, która może mieć decydujący wpływ na przyznanie kredytu. Dla banku pewnym klientem będzie osoba, która nie posiada złej historii kredytowej, czyli nie jest zadłużona. Kluczowe jest posiadanie stałego dochodu – w najlepszej sytuacji będą osoby zatrudnione w ramach umowy o pracę na czas nieokreślony. Istotna jest także wysokość miesięcznych dochodów, liczba osób na utrzymaniu, limity kart kredytowych oraz średnia stałych kosztów utrzymania. Inne warunki niezbędne do pozytywnego rozpatrzenia wniosku o przyznania kredytu to m.in: zgromadzenie przez kredytobiorcę niezbędnych dokumentów, ustanowienie hipoteki jako zabezpieczenia spłaty kredytu czy innych wymaganych przez bank zabezpieczeń. Niebagatelne znaczenie ma też wiek kredytobiorcy – im starszy, tym dla banku większe ryzyko braku spłaty zobowiązania.

Materiał opracowany przez eksperta portalu GetHome.

Źródło: GetHome

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: