Kolejne 7,5 mld zł wsparcia dla firm z Polskiego Funduszu Rozwoju

Kolejne 7,5 mld zł wsparcia dla firm z Polskiego Funduszu Rozwoju

Kolejne 7,5 mld zł wsparcia dla firm z Polskiego Funduszu Rozwoju

Jeszcze w czerwcu 2020 r. polscy przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z kolejnej części Tarczy Finansowej. Komisja Europejska zaakceptowała wart 7,5 mld zł program pomocowy dla krajowej gospodarki w ramach walki ze skutkami pandemii koronawirusa.

Następna odsłona Tarczy Finansowej, której dysponentem środków jest Polski Fundusz Rozwoju, przeznaczona jest przede wszystkim dla dużych przedsiębiorstw, ale i dla sektora małych i średnich firm. To dofinansowanie ich działalności może przybrać formę:

  • obejmowania lub nabywania przez Polski Fundusz Rozwoju instrumentów kapitałowych przedsiębiorstw na zasadach rynkowych, przy czym obejmowanie lub nabywanie musi odbywać się po spełnieniu testu prywatnego inwestora lub na zasadzie równego traktowania z nowymi inwestorami;
  • obejmowania przez PFR instrumentów kapitałowych w ramach pomocy publicznej z zastrzeżeniem, że kwota finansowania służyć będzie przywróceniu struktury kapitałowej zachwianej przez pandemię koronawirusa.

To piąta część Tarczy Finansowej, czyli państwowego wsparcia polskich przedsiębiorców z sektora dużych, średnich i małych przedsiębiorstw, w ramach której do podziału jest 7,5 mld zł. Jej łączna pula wynosi 100 mld zł.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: