ABC ubezpieczeń dla firm 2021 – o czym warto pamiętać?

ABC ubezpieczeń dla firm 2021 – o czym warto pamiętać

ABC ubezpieczeń dla firm 2021 – o czym warto pamiętać

Przedsiębiorcy coraz chętniej ubezpieczają się od ryzyk finansowych. Liczba aktywnych polis wzrosła rok do roku o ponad 172 tys. sztuk.

  • Szczególną uwagą przedsiębiorców w tym roku cieszyć się będą ubezpieczenia skarbowe, cyberpolisy i ochrona na wypadek przerw w działalności.
  • Jak natomiast kształtować będą się ceny? Ubezpieczenia od przerw w działalności podrożały nawet o 20%. Ubezpieczenia skarbowe i cyberpolisy na razie nie zdrożały, ale to może się zmienić w ciągu roku.

Przezorny zawsze ubezpieczony – to powiedzenie zna praktycznie każdy, a przedsiębiorcy są grupą, która bierze je szczególnie do serca. Świadczą o tym m.in. statystyki gromadzone przez Komisję Nadzoru Finansowego, publikowane w biuletynach kwartalnych. Przykładowo, liczba aktywnych polis od różnych ryzyk finansowych, które co do zasady kupują firmy, pod koniec III kwartału 2020 r. była o 6% wyższa niż rok wcześniej, to o ponad 172 tys. polis więcej. A to tylko jedna grupa ubezpieczeń, która cieszy się rosnącym zainteresowaniem przedsiębiorców.

– Widzimy, że przedsiębiorcy coraz chętniej zarządzając ryzykiem, sięgają po ubezpieczenia. Jeszcze nie tak dawno głównym ubezpieczeniem, którym się interesowali, była ochrona majątku. Od kilku lat do grona podstawowych polis, które wybierają, dołączyło ubezpieczenie OC działalności oraz ubezpieczenie D&O (OC zarządu). Z kolei w ostatnich miesiącach przedsiębiorcy zaczęli interesować się ubezpieczeniami skarbowymi i podatkowymi, cyberpolisami i ochroną od skutków przerw w działalności. To zrozumiałe, ponieważ przede wszystkim te zagrożenia spędzają im obecnie sen z powiek. W szczególności to pierwsze, czyli widmo zmierzenia się z nowymi regulacjami podatkowymi i rozliczeniem pomocy publicznej udzielonej w związku z pandemią – zauważa Joanna Wolińska z Biura Ubezpieczeń Klientów Korporacyjnych EIB SA.

Jak będą kształtowały się ceny ubezpieczeń dla firm w 2021 r.?

Ubezpieczyciele prowadzą stabilną politykę cenową oferowanych ubezpieczeń majątkowych, opartą o długofalową ocenę ryzyka. Dlatego nagła zmiana sytuacji rynkowej w poszczególnych sektorach gospodarki wpływa na ceny programów ubezpieczenia mienia ze znacznym opóźnieniem. Jednak na wysokość cen ubezpieczeń dla przedsiębiorstw przekłada się również rosnące nimi zainteresowanie, a przede wszystkim związana z tym zwiększająca się wartość wypłacanych odszkodowań (wg danych KNF wartość wypłat z tytułu wspomnianych różnych ryzyk finansowych wzrosła o 7%). Będą one więc w tym roku zapewne rosły. O ile?

– Na razie można zauważyć wzrost cen za ubezpieczeń mienia, nawet o 20%, a skutkiem tego także ubezpieczeń od przerw w działalności. W przypadku polis skarbowych i cybernetycznych nie widać póki co globalnych tendencji wzrostowych. Ewentualne podwyżki składek są przypadkami jednostkowymi wynikającymi z historii szkodowej ubezpieczenia. Co nie oznacza, że sytuacja w ciągu roku się nie zmieni. Z pewnością w 2021 r. należy odpowiednio przygotować się do rozmów i negocjacji w sprawie cen za polisy. Nie bez znaczenia będą również wszelkie działania prewencyjne – zabezpieczające przed powstaniem szkody – jak zabezpieczenia przeciwpożarowe budynków. To inicjatywa premiowana przez ubezpieczycieli już na etapie ofertowania – wskazuje Patrycja Warachewicz z Biura Ubezpieczeń Klientów Korporacyjnych EIB SA.

Dlaczego przedsiębiorcy interesują się właśnie tymi polisami i jaką pomoc zapewniają?

Spokój działu finansowego jest bezcenny

Ewoluujące zasady podatkowe, pojawianie się nowych rozwiązań, współistnienie różnych systemów i trudności w interpretacji przepisów, to rzeczywistość przedsiębiorców od kilku lat. Do tego wszystkiego dołączyły jeszcze wątpliwości i obawy związane z rozliczeniem wsparcia, z którego skorzystali w związku z ograniczeniami w życiu społeczno-gospodarczym wywołanymi walką z SARS-CoV-2.

– Wszystkie te czynniki spowodowały, że w rozmowach z przedsiębiorcami ochrona przed ewentualnymi nieumyślnymi błędami wykrytymi podczas kontroli ZUS, US, PIP czy ewentualnymi karami grzywny karnoskarbowej, na które narażone są osoby zajmujące się kwestiami finansowymi w organizacji, często zajmuje pierwsze miejsce. Dzieje się tak, ponieważ polisą można zapewnić firmie m.in. wsparcie prawników w sporach podatkowych (poprzedzających postępowanie karnoskarbowe), pokrycie kosztów sądowych ponoszonych w prowadzonych postępowaniach karnoskarbowych, refundację kosztów poniesionych na pokrycie kar, mandatów, grzywien nakładanych przez ZUS lub PIP, a także grzywien karnoskarbowych, które najczęściej nakładane są na osoby z kadry zarządzającej odpowiedzialne za  obszar rozliczeń podatkowych.– dodaje Joanna Wolińska z EIB SA.

Ubezpieczenie skarbowe zapewnia także dodatkową pomoc, ponieważ postępowanie karnoskarbowe wpływa nie tylko na finanse. W ramach polisy osoba, wobec której prowadzone jest takie postępowanie, może liczyć na pokrycie także do ustalonego w polisie limitu kosztów ochrony dobrego imienia.

Przerwy w działalności szczególnie niepożądane

Doświadczenia zeszłego roku spowodowały też, że przedsiębiorcy z większą niż wcześniej uwagą podchodzą do skutków ewentualnej przerwy w działalności. Choć od przestoju spowodowanego zamrożeniem gospodarki na mocy decyzji administracyjnej nie można się ubezpieczyć, to jest to tylko jedna z możliwych przyczyn zawieszenia działalności. Duże straty może spowodować awaria maszyn lub inne nieprzewidziane zdarzenie jak pożar, a także atak hakerski. A od nich można się ubezpieczyć za pomocą polisy od przerw w działalności i cyberubezpieczenia. Ochrona przed skutkami przerw w działalności spowodowanymi szkodami materialnymi zakłada szeroką pomoc finansową, często decydującą o utrzymaniu firmy na rynku (włącznie z tymczasowym przeniesieniem produkcji). Obejmuje ona zazwyczaj zarówno refundację kosztów stałych, jak i rekompensatę potencjalnego utraconego zysku. Z kolei zadaniem cyberpolisy jest m.in. jak najszybsze przywrócenie dostępu do danych i systemów.

– Z naszych obserwacji wynika, że ok. 70% przedsiębiorców doświadczyło już ataku cybernetycznego, a ich częstotliwość wzrasta. Przyczynia się do tego między innymi praca zdalna. Osoby pracujące z domu często korzystają ze słabiej zabezpieczonych połączeń, więc są bardziej podatne na włamanie i zablokowanie systemu czy kradzież danych. Wszystkie te zdarzenia można jednak objąć polisą, która oprócz pomocy ekspertów od cyberbezpieczeństwa. W ramach ochrony można też uwzględnić pokrycie strat wynikających z przestoju spowodowanego atakiem – zauważa Patrycja Warachewicz z Biura Ubezpieczeń Klientów Korporacyjnych EIB SA.

Z początkiem roku również w ubezpieczeniach warto przeprowadzić swego rodzaju remanent i przyjrzeć się, jaką dokładnie ochronę posiada firma, a w razie potrzeby ją uzupełnić. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, czy ubezpieczenia obejmują kluczowe zagrożenia związane z charakterem działalności, chronią ciągłość działania, zapewniają wsparcie dodatkowych ekspertów w sytuacji kryzysowej i zabezpieczają na wypadek błędów kadry zarządzającej.

Źródło: EIB SA.

Oceń ten artykuł: