Odpowiedzialność członków zarządu i likwidatorów za cywilnoprawne zobowiązania spółki z o.o. po 1 stycznia 2016 r. [30.11.2015] Z dniem 1 stycznia 2016 r. wejdzie w życie, z określonymi wyjątkami, ustawa Prawo restrukturyzacyjne. Według projektodawców jej głównym założeniem jest wprowadzenie skutecznych instrumentów pozwalających na przeprowadzenie restrukturyzacji przedsiębiorstwa dłużnika

Tydzień pełen wrażeń [30.11.2015] Zarówno poniedziałek jak i cały tydzień będzie obfitować w istotne wydarzenia dla rynków. W najbliższy czwartek zostanie ogłoszona wyczekiwana przez wszystkich decyzja Europejskiego Banku Centralnego w sprawie dalszego kierunku swojej polityki monetarnej. Natomiast dzisiaj, napływają do

Nowe ułatwienie podatkowe [27.11.2015] Wkrótce wejdą w życie znowelizowane przepisy ustawy o PIT i ustawy o CIT, które umożliwią odliczanie od podstawy opodatkowania kosztów kwalifikowanych, ponoszonych przez podatnika na działalność badawczo-rozwojową. Chodzi o ustawę z 25 września 2015 r. o zmianie niektórych