Cechowanie wyrobów z metali szlachetnych

Kliknij TUTAJ, aby zainwestować w złoto albo diamenty

Cechowanie wyrobów z metali szlachetnych

Wyroby z metali szlachetnych przeznaczone do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej podlegają obowiązkowi badania i cechowania przez organy administracji probierczej, którymi są:

1) Prezes Głównego Urzędu Miar,
2) dyrektorzy okręgowych urzędów probierczych,
3) naczelnicy obwodowych urzędów probierczych.

Wyroby z metali szlachetnych, odpowiadające próbom oznaczane są cechą probierczą, właściwą dla metalu szlachetnego i próby. Oznaczenie wyrobu cechą probierczą ma charakter decyzji administracyjnej. W określonych przypadkach cecha probiercza może być zastąpiona w obrocie świadectwem badania.

Rodzaje cech probierczych

Cecha probiercza jest znakiem urzędowym, potwierdzającym wykonanie przez urząd probierczy badań określających zawartość metalu szlachetnego w wyrobie, informującym o wynikach tych badań.

Istnieją następujące rodzaje cech probierczych

1) podstawowa;
2) dodatkowa;
3) pomocnicza;
4) główna.

Cecha probiercza podstawowa wskazuje rodzaj metalu szlachetnego i jego próbę, przy czym cechy podstawowe dla wyrobów ze stopu złota wskazują próbę cyframi:

1) 1 – dla próby 0,960;
2) 2 – dla próby 0,750;
3) 3 – dla próby 0,585;
4) 4 – dla próby 0,500;
5) 5 – dla próby 0,375;
6) 6 – dla próby 0,333.

Cecha probiercza dodatkowa określa rodzaj metalu szlachetnego. Cechę probierczą dodatkową łącznie z cechą podstawową stosuje się do uzupełniającego oznaczenia wyrobów z metali szlachetnych, gdy:

1) wyrób składa się z kilku połączonych ze sobą części z tego samego metalu szlachetnego – obecność cechy dodatkowej informuje o tym, że wszystkie elementy wyrobu odpowiadają umieszczonej próbie albo
2) w skład wyrobu wchodzą części wykonane z innych metali szlachetnych niż część zasadnicza wyrobu

Cechę probierczą pomocniczą stosuje się do potwierdzenia ważności krajowych cech probierczych umieszczonych zgodnie z przepisami obowiązującymi w czasie, gdy wyroby oznaczano. Cecha pomocnicza umieszczana jest na wyrobie obok cechy podstawowej albo cechy dodatkowej.

Sprawdź poszczególne cechy probiercze

Nota prawna: Przed użyciem strony "Cechowanie wyrobów z metali szlachetnych" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: