Według 82% Polaków główną przyczyną smogu jest palenie nieodpowiednich rzeczy w piecach

poziom świadomości

Wyniki badania ARC Rynek i Opinia „Smog – prawdy i mity wśród Polaków”, przeprowadzonego na zlecenie eurobanku w ramach kampanii #BezSmogu, ukazały aktualny poziom świadomości społeczeństwa nt. tego niebezpiecznego zjawiska. Czy Polacy przekładają jednak tę wiedzę na realne działania mające na celu ochronę zdrowia ich oraz najbliższych?

Polacy o przyczynach smogu

Zjawisko smogu jest problemem, z którym Polacy mierzą się od lat. Jednocześnie działania na rzecz poprawy jakości powietrza są jednym z największych i najbardziej istotnych wyzwań współczesnej cywilizacji. W tym kontekście nie dziwią więc wyniki ogólnopolskiego badania opinii wskazujące, że 99% społeczeństwa słyszało o smogu. Co ważne, jako wysoką można również uznać świadomość Polaków dotyczącą czynników powodujących powstawanie smogu. 83% z nich uważa, że powstaje on w konsekwencji pyłów przedostających się do atmosfery.

Jeśli chodzi o konkretne powody – 82% badanych jako najczęstszą przyczynę powstawania smogu wskazuje palenie nieodpowiednich rzeczy w piecach. Tego zdania są przede wszystkim mieszkańcy województw, w których zjawisko smogu od lat występuje z największym nasileniem – czyli śląskiego (85%), małopolskiego i mazowieckiego (po 84%). 67% Polaków wskazuje także, że smog powstaje w wyniku używania starych pieców grzewczych. Jednak co zaskakuje, 6% Polaków uważa, że przyczyną powstawania smogu jest palenie papierosów.

Świadomość a realna ochrona

Jak zadeklarowali sami Polacy, 99% z nich słyszało o smogu, a 59% twierdzi, że posiada dużą wiedzę na temat tego zjawiska. Natomiast tylko 43% badanych przekłada tę wiedzę na konkretne działanie, czyli sprawdzanie informacji o stężeniu pyłów w powietrzu. Zainteresowanie aktualnym stanem powietrza jest największe wśród mieszkańców dużych miast, powyżej 500 tys. mieszkańców (57%) oraz mieszkańców województwa małopolskiego (61%), śląskiego (52%) oraz świętokrzyskiego (50%). Najrzadziej natomiast takich informacji poszukują mieszkańcy województwa podlaskiego i kujawsko-pomorskiego (po 26%). Do codziennego sprawdzania informacji nt. zanieczyszczenia powietrza przyznało się jedynie 12% Polaków.

Jak wskazali badani, najczęstszym powodem sięgania po informacje nt. smogu jest ciekawość (37%), która niestety nie przekłada się na zmianę planów i zachowań mającą na celu zwiększenie ochrony zdrowia w momencie występowania zwiększonego poziomu zanieczyszczeń w powietrzu. Jedynie 23% Polaków przyznało, że sprawdza informacje nt. smogu w trosce o swoje zdrowie. Jednocześnie 16% badanych deklaruje, że szuka informacji na temat jakości powietrza w trosce o swoje dzieci i jeśli normy są przekroczone to rezygnuje z wychodzenia z dziećmi na zewnątrz.

Informacje o smogu

Informacje o natężeniu smogu Polacy czerpią głównie z internetu (40%), a 13% ze specjalnych alertów smogowych. Dla 26% głównym źródłem informacji jest telewizja. Wyniki badania ukazały również, że prawie 1/4 Polaków nie sprawdza informacji nt. smogu, ponieważ nie wie, gdzie je znaleźć.

Wpływ smogu na nasz organizm jest ogromny, dlatego tak ważne jest, aby sprawdzać aktualny poziom zanieczyszczeń powietrza – zwłaszcza, gdy planujemy spacer z rodziną lub inne aktywności na zewnątrz. Równie istotne jest, aby dostęp do bieżących pomiarów mieli wszyscy. A jak pokazują wyniki badania, znaczący odsetek Polaków nie wie, skąd można czerpać informacje o stężeniu smogu. Dlatego w ramach kampanii #BezSmogu poszerzana jest ogólnopolska sieć z danymi dotyczącymi jakości powietrza. Wszystko poprzez montowanie czujników smogu w placówkach eurobanku nie tylko w dużych miastach, ale również w mniejszych miejscowościach. Dane z aktualnym stanem powietrza dostępne są w aplikacjach Airly oraz na stronie https://airly.eu/map/pl.

#BezSmogu

Kampania #BezSmogu jest jednym z kluczowych elementów działań CSR eurobanku. Jej celem jest szerzenie wiedzy na temat smogu i zwiększenie świadomości Polaków na temat zagrożeń wynikających z oddychania zanieczyszczonym powietrzem. W ramach kampanii eurobank wspiera rozwiązania na rzecz walki ze smogiem. W ciągu dwóch edycji kampanii eurobank przyłączył się do tworzenia i poszerzenia ogólnopolskiej sieci czujników jakości powietrza. We współpracy z firmą Airly zamontował ich już 100 w swoich placówkach w całej Polsce. Dzięki temu lokalne społeczności mają dostęp do bieżących informacji o poziomie stężenia zanieczyszczeń powietrza.

Odczyty z czujników można znaleźć na stronie https://airly.eu/map/pl/ oraz w aplikacjach Airly dostępnych na system Android oraz iOS. Sensory mierzą poziom stężenia pyłów zawieszonych PM1, PM2.5 oraz PM10, temperaturę powietrza, ciśnienie atmosferyczne oraz wilgotność powietrza. Znajdują się m.in. w województwach: pomorskim, kujawsko-pomorskim, śląskim, dolnośląskim, małopolskim, lubuskim, łódzkimi, mazowieckim, lubelskim, zachodniopomorskim, wielkopolskim, opolskim. Pełna lista miast, w których zamontowane zostały czujniki w ramach 1. i 2. edycji kampanii #BezSmogu znajduje się na stronie internetowej kampanii.

Źródło: Euro Bank

Oceń ten artykuł: