W najbliższy poniedziałek Sąd Najwyższy rozstrzygnie o ważności tegorocznych wyborów  

Rozprawa, podczas której Sąd Najwyższy podejmie uchwałę, co do ważności przeprowadzonych w październiku 2019 r. wyborów do polskiego parlamentu, odbędzie się w poniedziałek 23 grudnia 2019 r.

Rozprawa zostanie przeprowadzona w całym składzie Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych o g. 12.00. Sąd Najwyższy rozstrzygnie o ważności tegorocznych wyborów w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz.U. 2018 poz. 5, ze zm.), na mocy art. 244 §  1 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. 2011 Nr 21 poz.112, ze zm.). Podstawę rozstrzygnięcia stanowić będą przekazane sądowi przez Państwową Komisję Wyborczą sprawozdania z wyborów oraz opinie sporządzone w wyniku rozpoznania protestów wyborczych. Zgodnie z § 2 tego artykułu:

„Rozstrzygnięcie, o którym mowa  w § 1, Sąd Najwyższy podejmuje, w formie uchwały, nie później niż w 90 dniu po dniu wyborów, na posiedzeniu z udziałem Prokuratora Generalnego i Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej”.

Swoją uchwałą SN może postanowić o konieczności przeprowadzenia ponownych wyborów lub podjęcia tylko niektórych czynności wyborczych.

Źródło: Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: