Zgodnie z Kodeksem wyborczym oraz Konstytucją RP, o ważności wyborów na Prezydenta RP rozstrzyga Sąd Najwyższy na podstawie sprawozdania z

Rozprawa, podczas której Sąd Najwyższy podejmie uchwałę, co do ważności przeprowadzonych w październiku 2019 r. wyborów do polskiego parlamentu, odbędzie

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, na posiedzeniu niejawnym 20 listopada 2019 r. rozpoznała protest wyborczy przeciw ważności