KIG o nowej „Polityce Przemysłowej Polski”

KIG o nowej „Polityce Przemysłowej Polski”

KIG o nowej „Polityce Przemysłowej Polski”
Krajowa Izba Gospodarcza z zadowoleniem przyjęła informację o pracach Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii nad nową „Polityką Przemysłową Polski”. KIG dołącza swój głos do debaty nad kształtem przemysłu 4.0 w Polsce, wskazując na kilka wyzwań, z jakimi należy się zmierzyć, jak np. silne otwarcie na współpracę międzynarodową polskich firm w ramach UE czy wykorzystanie potencjału technologii sieciowych. 

Stanowisko KIG w sprawie nowej „Polityki Przemysłowej Polski” 

W czerwcu 2019 r. rząd zgłosił stanowisko Polski do prac nad strategią polityki przemysłowej w UE do 2030 roku. Włączył się tym samym do ogólnounijnej debaty na temat rozwoju przemysłu 4.0 i budowania mocnej i konkurencyjnej gospodarki europejskiej.

KIG popiera to stanowisko i zawarte w nim postulaty. Jednakże w kontekście rozpoczętych już prac nad nową „Polityką Przemysłową Polski” zauważa, że powinna ona być spójna z oczekiwaniami przesłanymi do UE. KIG podkreśla także, że: – Prace nad nową polityką przemysłową znajdują się jeszcze we wczesnym stadium, ale już na tym etapie Krajowa Izba Gospodarcza dostrzega, że prezentowane publicznie założenia, na których oparte mają być plany rozwoju polskiego przemysłu, koncentrują się głównie na rodzimym rynku i w zbyt małym stopniu podkreślają konieczność otwarcia się polskiej gospodarki i nawiązania przez polskie firmy szerszej współpracy międzynarodowej, szczególnie w ramach UE – pisze KIG w swoim Stanowisku.

Wsparcie dla polskich firm na drodze do przemysłu 4.0

Istotne jest także wsparcie polskiego biznesu na drodze do działania w realiach przemysłu 4.0: – Dlatego tak ważnym jest, aby stworzyć sektorowi MŚP możliwość działalności w ramach sieci produkcji przemysłowej bez konieczności rezygnacji z niezależności własnościowej. Będzie to kontynuacja polityki przemysłowej zaproponowanej w stanowisku Polski przesłanym do Komisji Europejskiej w czerwcu 2019 roku – czytamy w Stanowisku KIG.

Współpraca międzynarodowa i wykorzystanie potencjału technologii sieciowych

KIG dostrzega także pewne niebezpieczeństwo związane z wizją nowej polityki przemysłowej przedstawioną pod postacią hasła „3xPL” – polski przemysł, polskie technologie i polskie produkty: – „3xPL” to hasło, które może jednak sugerować, że jesteśmy w stanie wypracować gospodarczy sukces jedynie własnymi siłami. Owszem, dużo, a nawet bardzo dużo, zależy od nas, ale wielkość polskiego rynku nie pozwala na rozwój przemysłu 4.0 ani technologii sieciowych o zasięgu lokalnym. Wchodzimy w epokę technologii sieciowych, więc szanse na sukces ekonomiczny mają jedynie technologie z dostępem do odpowiednio dużego rynku – pisze KIG.

KIG od początku swojego istnienia wspiera polską przedsiębiorczość i wzmacnia ją zarówno w kraju, jak i za granicą. Warto zauważyć jednak, że obecnie znakiem czasu jest, że wymogi ekonomii, skali oraz techniki i technologie sieciowe przesunęły w przeszłość myślenie o przewadze technologicznej w ramach węzłów. Obecnie przewagę taką wypracować można tylko w ramach sieci.

Stąd też apel zawarty w przedstawionym Stanowisku: […] aby „Nowa Polityka Przemysłowa” mocno akcentowała konieczność współpracy sieciowej polskiego przemysłu w ramach partnerstw europejskich budowanych na platformach współpracy niezależnych własnościowo firm oraz zachęcała do tej współpracy. Nowa polityka powinna wskazywać, jak wykorzystać potencjał UE i w jaki sposób najlepiej realizować polskie interesy jako europejskie. To szczególnie ważne w przypadku firm z sektora MŚP, które w dużo większym stopniu powinny angażować się w kooperację z partnerami z UE. Dodajmy, że współpraca w ramach UE w żaden sposób nie koliduje z ideą silnej polskiej gospodarki, nowoczesnych polskich firm i konkurencyjnych polskich produktów. Przeciwnie – jest warunkiem niezbędnym dla osiągnięcia tego celu.

Zachęcamy do zapoznania się ze Stanowiskiem KIG w sprawie nowej „Polityki Przemysłowej Polski”.

Źródło: Krajowa Izba Gospodarcza

Oceń ten artykuł: