Krajowa Izba Gospodarcza z zadowoleniem przyjęła informację o pracach Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii nad nową „Polityką Przemysłową Polski”. KIG

Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał porozumienia o współpracy z dwoma bankami egipskimi: Banque Misr oraz Export Development Bank of Egypt, a