Nieruchomości dla seniorów – w Polsce powstają kolejne inwestycje senioralne

Starzejące się społeczeństwo, niż demograficzny, zmiany stylu życia – wszystkie te czynniki przekładają się na rosnące zainteresowanie nieruchomościami skierowanymi do osób starszych. Mowa o kilku typach placówek, takich jak osiedla senioralne, domy spokojnej starości czy domy opieki. Coraz więcej takich prywatnych, często luksusowych obiektów powstaje w Polsce.

Polacy się starzeją. Z danych statystycznych wynika, że już 26 proc. społeczeństwa to osoby w wieku 60 lat i starsze. Do 2040 roku ponad 1/3 populacji będą stanowić seniorzy. Z kolei liczba wszystkich Polaków do połowy wieku, przy negatywnych tendencjach demograficznych, może spaść do 34 mln osób.

Rosnąca grupa osób starszych stanowi oczywiście wyzwanie dla służby zdrowia i systemu opieki senioralnej. Dodatkowym czynnikiem, który je pogłębia, jest zmiana zachowań społecznych. Przede wszystkim – w związku ze zwiększoną mobilnością indywidualną – coraz częściej nie realizuje się już wzorca życia w dużej rodzinie wielopokoleniowej. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu w dużych domach żyli razem seniorzy, ich dzieci i wnuki. Dziś taki wzorzec w dużej mierze jest już przeszłością. Ludzie po kilka czy nawet kilkanaście razy w życiu zmieniają pracę i miejsce zamieszkania. Do trzeciej, albo i czwartej dekady życia odsuwają decyzję o małżeństwie, niestety też znacznie częściej się rozwodzą. Nikogo też nie dziwi już model życia w pojedynkę.

Z tego powodu tradycyjny model rodzinnej opieki nad seniorem przestaje mieć zastosowanie. To kolejny – po demografii – czynnik, który wymusza wybór innych form wsparcia osób starszych.

Osiedla senioralne

Prywatne domy seniora, domy spokojnej starości, osiedla senioralne stanowią od wielu lat element systemu opieki nad starszymi generacjami w krajach Zachodu. U nas dotychczas domy opieki kojarzyło się przede wszystkim z gminną opieką społeczną, tzw. DPS-ami.
Prywatne placówki tego typu stanowiły novum. Rynek komercyjnych nieruchomości senioralnych w Polsce jest młody. Ma nie więcej niż 10 lat, mimo to bardzo szybko się rozwija.

Jedną z najpopularniejszych form budownictwa tego typu są osiedla senioralne. Osoba starsza żyje w osobnym mieszkaniu na osiedlu wśród podobnych sobie wiekowo osób. To, co odróżnia takie miejsce od „zwykłego” osiedla, to w razie konieczności dostęp do personelu medycznego na miejscu, który zareaguje na wezwanie seniora (przycisk do szybkiego wezwania pomocy), podobną rolę pełnią też asystenci seniorów, którzy zrobią codzienne zakupy i załatwią inne najpilniejsze sprawy. Wariantem przewidzianym dla osób ciężko chorych może być opieka całodobowa.

Oczywiście osiedla senioralne powinny dysponować przystosowaną infrastrukturą – a więc budynki powinny być przyjazne niepełnosprawnym, wyposażone w windę, jeśli mają wyższe kondygnacje a mieszkania powinny posiadać przyciski do wezwania szybkiej pomocy. Dobrze jest, jeśli kompleksy będą dysponowały takimi miejscami, jak świetlica, własny park itp.

Domy spokojnej starości

Innym wariantem opieki senioralnej są domy seniora/domy spokojnej starości, które zasadniczo od mieszkań senioralnych różnią się tym, że lokatorzy mieszkają razem w jednym budynku, w pokojach. Mają też zapewnione wyżywienie. Zazwyczaj placówki tego typu dysponują również kompleksami przeznaczonymi do leczenia/rehabilitacji, a także dla osób wymagających stałej opieki.

Mieszkańcy domów/apartamentów senioralnych mogą liczyć na opiekę i wsparcie medyczne, także na pomoc asystenta seniora (zakupy/sprzątanie), również na animatorów, którzy zapewniają mieszkańcom najróżniejsze aktywności.

Prywatne domy seniora w Polsce często mają wysoki standard i tak też są reklamowane. Inwestorzy podkreślają, że na osoby starsze czeka tu wygodna i luksusowa jesień życia, w bezpiecznym, przyjaznym otoczeniu.

Droga jesień życia?

Mieszkanie w prywatnym domu seniora nie należy do tanich. Przeciętny poziom płatności wynosi około 3500 – 4500 zł za miesiąc. To sporo, biorąc pod uwagę polskie warunki, jednak koszty mieszkania osoby starszej w Domach Pomocy Społecznej należących do gmin czy powiatów, niekoniecznie są znacznie niższe. Płatności w gminnych DPS – ach wynoszą średnio około 3000 – 4000 zł.

Dodatkowo – w samorządowych domach opieki zgodnie z przepisami senior pokrywa koszty zamieszkania w wysokości do 70 proc. swoich dochodów, resztę dokłada rodzina, a jeśli to jest niemożliwe – gmina. W praktyce uzyskanie opieki w placówce publicznej bywa trudne. Zarówno czas oczekiwania, jak i liczba miejsc i są daleko niewystarczające w stosunku do zapotrzebowania. Ponadto rodziny, które przekraczają próg dochodowy, nie dostaną wsparcia gmin. Tak więc, zwłaszcza biorąc pod uwagę standard, oferta placówek prywatnych okazuje się konkurencyjna. Eksperci podkreślają – rynek wymusi powstanie większej liczby takich miejsc, co z kolei przełoży się też na spadek cen.

Nowych inwestycji w segmencie budownictwa senioralnego cały czas zresztą przybywa. We Wrocławiu grupa Orpea realizuje już swój drugi dom seniora, po placówce przy ul. Dyrekcyjnej, nowy obiekt powstaje w zabytkowych budynkach Zakonu Bonifratrów. Ten sam inwestor w 2019 roku rozpoczął inwestycję w Piasecznie. Z kolei osiedle senioralne małych parterowych domów dla osób starszych (45-55 mkw.) powstaje w Koninie.

Wśród nowo budowanych obiektów jest również m.in. dom seniora w Puławach i w wielu innych miejscach w całym kraju. Obecnie liczbę prywatnych placówek opiekuńczych dla osób starszych w Polsce szacuje się na ponad 350. Z całą pewnością w najbliższym czasie ich liczba będzie szybko rosła.

Źródło: Marcin Moneta, ekspert portalu GetHome.pl

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: