Kontynuacja ambitnych programów inwestycyjnych w zakresie budownictwa drogowego i kolejowego, transformacja energetyczna polskiej gospodarki, rozwój rynku e-commerce, przyspieszający trend nearshoringu

Starzejące się społeczeństwo, niż demograficzny, zmiany stylu życia - wszystkie te czynniki przekładają się na rosnące zainteresowanie nieruchomościami skierowanymi do

Czerwcowa informacja GUS, komunikująca wstępne wyniki budownictwa mieszkaniowego w maju oraz w okresie pierwszych pięciu miesięcy bieżącego roku, to zwyczajna

W 2020 roku posypały się w Warszawie wnioski o pozwolenia na budowę W pandemicznym, minionym roku liczba złożonych w Warszawie wniosków