Starzejące się społeczeństwo, niż demograficzny, zmiany stylu życia - wszystkie te czynniki przekładają się na rosnące zainteresowanie nieruchomościami skierowanymi do