Holenderski sąd odmówił wykonania europejskiego nakazu aresztowania wydanego przez polski sąd

Kolejne reformy polskiego sądownictwa mogą naruszać prawo Unii Europejskiej

Holenderski sąd odmówił wykonania europejskiego nakazu aresztowania wydanego przez polski sąd

Jak poinformował Rzecznik Praw Obywatelskich, sąd w Amsterdamie odmówił w środę 10 lutego 2021 r. wykonania europejskiego nakazu aresztowania wydanego przez sąd polski, gdyż obawiał się, że osoba objęta tym nakazem nie miałaby w Polsce zagwarantowanego rzetelnego procesu.

 Europejski nakaz aresztowania wydany przez polski sąd dotyczył osoby, przeciw której miał się rozpocząć w Polsce proces karny. Holenderski sąd uznał, że polscy sędziowie nie mogliby orzekać w tym procesie swobodnie, m.in. z powodu grożącego im postępowania dyscyplinarnego. W poznańskim sądzie, który miał orzekać w sprawie osoby objętej europejskim nakazem aresztowania, już toczy się postępowanie dyscyplinarne przeciw dwóm sędziom, w tym prezesowi sądu. A sam Sąd Najwyższy uznał, że orzekająca w ich sprawach Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego nie jest sądem.

Amsterdamski sąd relacjonował, że jego dialog z polskim sądem był utrudniony. Holendrzy albo uzyskiwali niepełne, niejasne odpowiedzi na przekazane pytania, albo nie uzyskiwali ich wcale. Poza tym, przedmiotowa sprawa objętego ENA Polaka została opisana w piśmie Prokuratury Krajowej, w tym samym, w którym nakazano polskim prokuratorom dogłębną analizę europejskich nakazów aresztowania wydanych przez sądy holenderskie, celem znalezienia powodów do udzielania odmów wydania osób poszukiwanych przez Holendrów.

„W konsekwencji amsterdamski sąd uznał, że braki systemowe w Polsce będą miały rzeczywisty wpływ na proces sądowy osoby poszukiwanej, wobec czego nie można jej zapewnić rzetelnego procesu karnego przed niezawisłym sądem” (www.rpo.gov.pl).

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: