Faktura VAT do paragonu bez NIP

Faktura VAT do paragonu bez NIP

Od 1 stycznia 2020 r., nabywca, który przy zakupie na paragon nie podał numeru NIP, nie może później żądać wystawienia faktury VAT – ale tylko gdy jest przedsiębiorcą. Wprowadzone ograniczenie nie dotyczy bowiem osób prywatnych, domagających się wystawienia faktury nie w związku z prowadzoną działalnością. Potwierdza to wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej interpretacja z 5 marca 2020 r.

O ustosunkowanie się do wątpliwości, do organu interpretacyjnego wystąpiła spółka jawna, która prowadzi działalność medyczną. Od 1 stycznia 2019 r. nie ma ona możliwości technicznych drukowania paragonów z numerem NIP osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej oraz rolnika ryczałtowego. Nadal jednak wystawia na żądanie pacjenta faktury, mimo, że pacjenci posiadają wydrukowane paragony bez NIP. Spytała więc organ, czy może po 31 grudnia 2019 r. dokumentować fakturą sprzedaż usług medycznych osobom fizycznym, które posiadają jedynie paragon niezawierający numeru identyfikacji podatkowej.

Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, w wydanej 5 marca 2020 r. interpretacji indywidulanej odpowiedział: „Wnioskodawca uprawniony jest do wystawania na żądanie pacjenta faktury do paragonu fiskalnego niezawierającego NIP, jednakże faktura taka nie może zawierać NIP nabywcy. Wystawienie faktury bez NIP nabywcy będzie prawidłowe, jeżeli zostaną zawarte inne informacje, jak dane osobowe oraz adres, które pozwolą na identyfikacje nabywcy. Należy zaznaczyć również, że nie ma obowiązku w takim przypadku podawania numeru PESEL” (sygn. 0112-KDIL3.4012.23.2020.1.LS).

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: