Rada Ministrów przyjęła ustawę budżetową na 2020 r.

Jak informuje Ministerstwo Finansów, we wtorek 24 września 2019 r. rząd przyjął projekt ustawy budżetowej na 2020 rok. Po raz pierwszy od 30 lat, planowany budżet państwa nie przewiduje deficytu. Nie przewiduje również oszczędności, bowiem zarówno dochody, jak i wydatki wynieść mają tyle samo.

 

429,5 mld zł – to kwota wydatków, jakie państwo ponieść ma w 2020 r. Taką samą kwotę przewidziano po stronie dochodów budżetowych, przy deficycie sektora finansów publicznych na poziomie 0,3% PKB. Na zerowy deficyt pozwolić ma przewidywany wzrost PKB o 3,7%. Wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych założono na 2,5%, przy 6,4% wzroście spożycia prywatnego. Zwiększone wpływy do budżetu państwa zapewniać mają przede wszystkim dalsze działania w kierunku uszczelniania systemu podatkowego oraz dalszy, przewidywany wzrost gospodarczy. W przyjętej ustawie budżetowej rząd deklaruje zapewnienie środków na kontynuację obecnych, jak i finansowanie nowych programów socjalnych państwa, jak „Rodzina 500+”, świadczenie rodzicielskie dla rodziców, którzy wychowali co najmniej czwórkę dzieci, czy program „Dobry start”.

Autor: Portal Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: