Premier ogłosił alarm dla Warszawy

W związku z możliwością wystąpienia zagrożenia terrorystycznego, Prezes Rady Ministrów ma prawo wprowadzić jeden z czterech stopni alarmowych. Taki stopień, o nazwie BRAVO-CRP, obowiązuje od wczoraj (11 lutego 2019 r.) w Warszawie.

 

Premier wydaje zarządzenie o wprowadzeniu stopnia alarmowego po konsultacji z Ministrem Spraw Wewnętrznych i szefem ABW. Stopień alarmowy BRAVO-CRP, jest drugim w czterostopniowej skali i wprowadza się go w przypadku pojawienia się zagrożenia zewnętrznych ataków na państwowe systemy teleinformatyczne. Organy administracji publicznej zostają postawione w stan gotowości i zobligowane do wzmożonego monitoringu stanu bezpieczeństwa tych systemów.

Jednocześnie Prezes Rady Ministrów wprowadził dla Warszawy ogólny stan alarmowy ALFA, wzywający służby do wzmożonej kontroli miejsc publicznych, zwłaszcza tych najbardziej uczęszczanych przez ludzi.

Wprowadzenie alarmu ma związek z organizowaną w stolicy w dniach 13-14 lutego 2019 r. konferencją dotyczącą bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie. Alarm obowiązuje od poniedziałku 11 lutego i potrwa do g. 23:59 w piątek 15 lutego.

 

Autor: Portal Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: