W związku z możliwością wystąpienia zagrożenia terrorystycznego, Prezes Rady Ministrów ma prawo wprowadzić jeden z czterech stopni alarmowych. Taki stopień,