73 protesty wyborcze w Sądzie Najwyższym

Sąd Najwyższy opublikował 23 października komunikat, w którym poinformował o rozpoznaniu pierwszych 4 protestów wyborczych.

W związku z przeprowadzonymi 13 października 2019 r. wyborami do Sejmu i Senatu RP, do Sądu Najwyższego zaczęły napływać protesty przeciw ważności tych wyborów. Sąd Najwyższy poinformował, że do środy 23 października, do g. 16.00, a więc jedynie w 10 dni po wyborach, wpłynęły do niego aż 73 takie protesty. SN rozpoznał już cztery z nich, ale wszystkie cztery pozostawił bez dalszego biegu, z uwagi na to, że wpłynęły do sądu przed ogłoszeniem wyników wyborów przez Państwową Komisję Wyborczą w Dzienniku Ustaw RP, a więc jeszcze przed rozpoczęciem biegu terminu na wnoszenie protestów.

Autor: Portal Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: