Sąd Najwyższy opublikował 23 października komunikat, w którym poinformował o rozpoznaniu pierwszych 4 protestów wyborczych.