The Association Of Underwriters (Lloyd’s)


The Association Of Underwriters (Lloyd’s)

Notyfikowane w Polsce zakłady ubezpieczeń państw członkowskich UE i Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EEA)

The Association Of Underwriters (Lloyd’s), Wielka Brytania
Adres siedziby:
1 Lime Street, London EC3M 7HA
Zakres działania: grupa 1
Organ nadzoru: Financial Services Authority
Data notyfikacji: 7 maja 2004r.

>>> POWRÓT
do zestawienia zagranicznych zakładów ubezpieczeń w Polsce

Przed użyciem strony "The Association Of Underwriters (Lloyd’s)" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: