PZU Życie S.A.


PZU Życie S.A.

Dane teleadresowe:

PZU Życie S.A.
00-133 Warszawa
Al. Jana Pawła II 24
tel.: (48) (22) 582-34-10, 582-34-00
faks: (48) (22) 582-34-11, 582-34-01
infolinia: 0 801 100 007
www.pzuzycie.pl

[01.01.2008] Obecnie przedmiotem działalności PZU Życie SA jest organizowanie i prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie:
– ubezpieczenia na życie,
– ubezpieczenia posagowe, zaopatrzenia dzieci,
– ubezpieczenia na życie, jeżeli są związane z funduszem inwestycyjnym,
– ubezpieczenia rentowe,
– ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe, jeśli są uzupełnieniem ubezpieczeń wymienionych w grupach 1-4; prowadzenie działalności reasekuracyjnej biernej i czynnej oraz retrocesji; prowadzenie działalności akwizycyjnej na rzecz otwartych funduszy emerytalnych zgodnie z przepisami ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.

Bieżące informacje

[09.01.2008] Kolejna subskrypcja lokaty z polisą inwestycyjną w Banku Pocztowym
Bank Pocztowy S.A. we współpracy z PZU Życie SA prowadzi kolejną edycję subskrypcji Super Lokaty PLUS, w ramach której część środków jest lokowana na depozycie o oprocentowaniu 10% w skali roku. Super Lokatę Plus można założyć w każdej chwili w najbliższej placówce sieci własnej Banku Pocztowego oraz Punkcie Obsługi Klienta.

>>> POWRÓT
do zestawienia krajowych zakładów ubezpieczeń na życie

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: