Kolejna subskrypcja lokaty z polisą inwestycyjną w Banku Pocztowym


Kolejna subskrypcja lokaty z polisą inwestycyjną w Banku Pocztowym

[09.01.2008] Bank Pocztowy S.A. we współpracy z PZU Życie SA prowadzi kolejną edycję subskrypcji Super Lokaty PLUS, w ramach której część środków jest lokowana na depozycie o oprocentowaniu 10% w skali roku. Super Lokatę Plus można założyć w każdej chwili w najbliższej placówce sieci własnej Banku Pocztowego oraz Punkcie Obsługi Klienta.

Minimalna kwota wpłaty wynosi 2.500 zł. Wpłacone pieniądze są lokowane w następujący sposób:

* 40% na 3-miesięczną lokatę gwarantującą 10% w skali roku,
* 60% na ubezpieczenie, z alokacją 100% środków w fundusz inwestycyjny PZU FIO Stabilnego Wzrostu MAZUREK.
* Super Lokata PLUS jest dostępna w placówkach Banku Pocztowego w formie subskrypcji.

PZU FIO Stabilnego Wzrostu Mazurek to fundusz inwestycyjny otwarty, jest przeznaczony dla osób, które oczekują wyższego zysku od osiąganego np. z lokat bankowych bądź papierów dłużnych, a jednocześnie ze względu na umiarkowany temperament inwestycyjny chcą mieć część środków ulokowanych właśnie w papierach dłużnych a część w akcjach. PZU FIO Stabilnego Wzrostu MAZUREK dąży do maksymalizacji dochodów przy umiarkowanym ryzyku inwestycyjnym.

Dla zachowania jak największego bezpieczeństwa Fundusz inwestuje przeważającą część swoich aktywów w dłużne papiery wartościowe (od 60-100%). Może również do 40 % inwestować w akcje. Z uwagi na udział akcji w portfelu inwestycyjnym funduszu może wystąpić wahanie wartości jednostki uczestnictwa, jednak długoterminowo zysk jest znacznie wyższy niż w funduszu papierów dłużnych.

Fundusz przeznaczony jest dla osób, które:
* poszukują efektywnego sposobu inwestowania oszczędności
* i oczekują wyższego zysku od osiąganego np. z lokat bankowych bądź papierów dłużnych,
* nie decydują się na fundusze inwestujące wyłącznie w akcje z uwagi na wyższe ryzyko inwestycji,
* chcą mieć część środków ulokowanych w papierach dłużnych a część w akcjach,
* myślą o długoterminowym oszczędzaniu, np. na przyszłą emeryturę.

Oceń ten artykuł: