Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni


Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni

Notyfikowane w Polsce zakłady ubezpieczeń państw członkowskich UE i Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EEA)

Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A, Włochy

Adres siedziby:
Via Marco UIpio Traiano 18
20149 Milano – Italia
Zakres działania: grupy 1 i 3.
Organ nadzoru: Instituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo
Data notyfikacji: 7 lipca 2004 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia zagranicznych zakładów ubezpieczeń w Polsce

Przed użyciem strony "Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: