Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni


Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni

Notyfikowane w Polsce zakłady ubezpieczeń państw członkowskich UE i Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EEA)

Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A, Włochy

Adres siedziby:
Via Marco UIpio Traiano 18
20149 Milano – Italia
Zakres działania: grupy 1 i 3.
Organ nadzoru: Instituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo
Data notyfikacji: 7 lipca 2004 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia zagranicznych zakładów ubezpieczeń w Polsce

Przed użyciem strony "Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: