Allianz Pojis’ovna A.S.


Allianz Pojis’ovna A.S.

Notyfikowane w Polsce zakłady ubezpieczeń państw członkowskich UE i Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EEA)

Allianz Pojis’ovna A.S., Czechy
Adres siedziby:
Římská 103/12
CZ – 120 00, Prague 2
Zakres działania: grupy 1, 2, 3, 4, 5.
Organ nadzoru: Úřad státního dozoru v pojis’ovnictví a penzijním připojistění
Data notyfikacji: 12 lipca 2004 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia zagranicznych zakładów ubezpieczeń w Polsce

Przed użyciem strony "Allianz Pojis’ovna A.S." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: