Allianz Hungária Bíztosító Részvénytársaság


Allianz Hungária Bíztosító Részvénytársaság

Notyfikowane w Polsce zakłady ubezpieczeń państw członkowskich UE i Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EEA)

Allianz Hungária Bíztosító Részvénytársaság, Węgry
Adres siedziby:
Bajcsy-Zsilinszký út 52.
H – 1054 Budapest
Zakres działania: grupa 1-5
Organ nadzoru: Hungarian Financial Supervisory Authority
Data notyfikacji: 31 grudnia 2004 r

>>> POWRÓT
do zestawienia zagranicznych zakładów ubezpieczeń w Polsce

Przed użyciem strony "Allianz Hungária Bíztosító Részvénytársaság" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: