GENERALI ŻYCIE TU S.A.


GENERALI ŻYCIE TU S.A.

Dane teleadresowe:

GENERALI ŻYCIE TU S.A.
Budynek "Pulsar"
02-676 Warszawa
ul. Postępu 15
tel.: (48) (22) 543-05-00
faks: (48) (22) 543-08-97, 543-08-94
infolinia: 0 801 343 343
www.generali.pl

Ubezpieczyciel o sobie:

Generali Group jest trzecią co do wielkości międzynarodową grupą ubezpieczeniową w Europie i szóstą na świecie. Plasuje się także w gronie stu największych spółek na świecie. W jej skład wchodzi 114 towarzystw ubezpieczeniowych na wszystkich pięciu kontynentach, 50 holdingów i spółek finansowych, 17 agencji nieruchomości oraz 6 spółek usługowych. Przypis składki Generali Group wzrósł w 2004 roku o 13,6% i wyniósł 56,3 mld euro, z czego na ubezpieczenia życiowe przypada 36,9 mld euro (wzrost o 17,5%), natomiast na ubezpieczenia majątkowe i osobowe 19,4 mld EUR (wzrost o 6,8%).

>>> POWRÓT
do zestawienia krajowych zakładów ubezpieczeń na życie

Oceń ten artykuł: