WTUŻiR CONCORDIA CAPITAL S.A.


WTUŻiR CONCORDIA CAPITAL S.A.

Dane teleadresowe:

WTUŻiR CONCORDIA CAPITAL S.A.
61-119 Poznań
ul. Św. Michała 43
tel.:(48) (61) 858-48-00
faks: (48) (61) 858-48-01
www.grupaconcordia.pl

Ubezpieczyciel o sobie:

Wielkopolskie Towarzystwo Ubezpieczeń Życiowych i Rentowych Concordia Capital SA jest towarzystwem oferującym ubezpieczenia na życie. Zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w Polsce uzyskało 9 sierpnia 2000 roku. Blisko 140-letnia tradycja w świadczeniu usług ubezpieczeniowych oraz gwarancje kapitałowe głównego akcjonariusza – Concordia Versicherung Holding AG z Hanoweru dają podstawy rzetelnego przygotowania do prowadzenia przedsięwzięcia w Polsce.

Wiadomości bieżące:

[05.12.2007] Ubezpieczenie utraty zysku w nowej ofercie Concordii
Ubezpieczenie utraty zysku, doznanej wskutek ognia i innych zdarzeń losowych, to jedna z propozycji modułowych systemu ubezpieczenia Concordia Profit. Warunkiem uzyskania takiej polisy jest posiadanie lub jednoczesne zawarcie umowy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w ramach modułu Ogień. Bezpośrednim skutkiem – gwarancja otrzymania odszkodowania za zysk utracony wskutek szkody. Moduł Utrata zysku systemu Concordia Profit precyzuje przedmiot ubezpieczenia jako przewidywany zysk brutto, jaki osiągnąłby ubezpieczający w okresie odszkodowawczym, gdyby prowadzona przez niego działalność nie została przerwana lub zakłócona wskutek szkody w ubezpieczonym mieniu.

>>> POWRÓT
do zestawienia krajowych zakładów ubezpieczeń na życie

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: