Commercial Union Life Assurance Company Limited


Commercial Union Life Assurance Company Limited

Notyfikowane w Polsce zakłady ubezpieczeń państw członkowskich UE i Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EEA)

Commercial Union Life Assurance Company Limited ("CULAC"), Wielka Brytania

Adres siedziby:
ST. Helen’s 1
Undershaft, London EC3P 3DQ
Zakres działania: grupy 1, 3, 4.
Organ nadzoru: Financial Services Authority
Data notyfikacji: 2 sierpnia 2004 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia zagranicznych zakładów ubezpieczeń w Polsce

Przed użyciem strony "Commercial Union Life Assurance Company Limited" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: