Cardif Vie


Cardif Vie

Notyfikowane w Polsce zakłady ubezpieczeń państw członkowskich UE i Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EEA)

Cardif Vie, Francja

Adres siedziby:
5, avenue Kléber – 75798
Paris Cedex 16
Zakres działania: grupy I, III, VI.
Organ nadzoru: Commission de Contrôle des Assurances
Data notyfikacji: 14 kwietnia 2006 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia zagranicznych zakładów ubezpieczeń w Polsce

Przed użyciem strony "Cardif Vie" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: