Gwarantowane stopy przyrostu Funduszu Gwarantowanego AEGON na 2008 rok


Gwarantowane stopy przyrostu Funduszu Gwarantowanego AEGON na 2008 rok

[19.12.2007] Zarząd Towarzystwa AEGON uchwalił minimalną roczną stopę przyrostu wartości jednostki uczestnictwa Funduszu Gwarantowanego AEGON w 2008 roku na poziomie 2,00% w stosunku rocznym oraz kwartalną stopę przyrostu wartości jednostki uczestnictwa w I kwartale 2008 roku na poziomie 2,60% w stosunku rocznym.

<
Fundusz Gwarantowany AEGON jest to fundusz gwarantujący określoną minimalną stopę przyrostu wartości jednostki w bieżącym kwartale oraz roku. Z punktu widzenia ubezpieczonego lokata środków w ten fundusz jest zbliżona do terminowej lokaty bankowej. Jest on przeznaczony dla osób ceniących bezpieczeństwo i z góry określony zysk.

Wzorcowy skład portfela obejmuje bony skarbowe, obligacje skarbowe, certyfikaty inwestycyjne, dłużne papiery wartościowe przedsiębiorstw, depozyty bankowe / certyfikaty depozytowe oraz inne bezpieczne papiery wartościowe.

Funduszem zarządza AEGON Hungary Investment Fund Management z siedzibą na Węgrzech, zaś aktywa Funduszu wynoszą 610,67 mln zł (stan na 30 września 2007 r.).

>>> POWRÓT
do strony dotyczącej Aegon

Oceń ten artykuł: