Adriatic Zavarovalna druzba d.d.


Adriatic Zavarovalna druzba d.d.

Notyfikowane w Polsce zakłady ubezpieczeń państw członkowskich UE i Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EEA)

Adriatic Zavarovalna druzba d.d., Słowenia
Adres siedziby:
Ljubljanska C. 3/a
6000 KOPER
Zakres działania: grupy : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.
Organ nadzoru: Insurance Supervision Agency
Data notyfikacji: 22 września 2004 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia zagranicznych zakładów ubezpieczeń w Polsce

Przed użyciem strony "Adriatic Zavarovalna druzba d.d." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: