W czwartek 15 lipca Kancelaria Premiera poinformowała o planach Rady Ministrów zaostrzenia kar za niestosowanie się do przepisów Kodeksu ruchu

W poniedziałek 25 lutego 2019 r., Rządowe Centrum Legislacji opublikowało Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo pocztowe oraz ustawy