Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o zatrudnieniu i płacach w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2021. Przeciętne uposażenie uległo zwiększeniu o

W 2019 r. obserwowaliśmy skutki pogłębiania się luki kadrowej. Z rejestrów ubyło ponad 100 tys. bezrobotnych, a pensje rok do roku

Grudniowe dane na temat przemysłu i budownictwa okazały się rozczarowujące, wskazując na spowolnienie. Jednocześnie utrzymała się dość wysoka dynamika płac.Tylko o

Wszystko wskazuje na to, że w tegoroczne święta pobijemy rekord wydatków konsumpcyjnych. Sprzyja temu doskonała sytuacja na rynku pracy, dynamiczny