Rząd przygotował projekt nowelizacji ustawy o podatku od osób prawnych, ustawy o wymianie informacji z innymi państwami oraz niektórych innych

Jak wynika z raportu Globalnego Rynku Telematyki, skumulowany roczny wskaźnik wzrostu tego sektora do 2022 roku wyniesie 28%, a jego