Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł do Sądu Najwyższego kasację od wyroku sądu apelacyjnego, który w 2019 r. odmówił więźniowi przyjęcia jego

Ministerstwo Finansów wydłuży termin składania obowiązkowych kwartalnych sprawozdań z działalności sprzedażowej maklerów, firm inwestycyjnych i banków, jaką zobligowane są składać

W związki z pandemią COVID-19 wydłużeniu uległo wiele terminów na realizację obowiązków podatkowych, w tym informacyjnych na temat działalności podatników.

Ministerstwo Finansów poinformowało w poniedziałek 22 marca o przychyleniu się do postulatów przedłużenia terminów sporządzenia sprawozdań finansowych za 2020 rok,