Według najnowszej opinii Rzecznika Generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, odnoszącej się do sprawy grupy kapitałowej spółek, a konkretnie pozwu skierowanemu

W środę 27 lutego 2019 r., Minister Finansów opublikował projekty aktów prawnych, określających szczegółowy zakres obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pośrednika