27 kwietnia 2019 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wysokości środków finansowych, jakie musi