Podmioty lecznicze chcąc posiadać w swoich strukturach szpitalne oddziały ratunkowe zobowiązane są do spełnienia określonych wymagań. Termin realizacji części z

Z dniem 1 kwietnia 2021 roku Włochy stały się najprawdopodobniej pierwszym krajem, który uchwalił ustawę wyraźnie nakazującą szczepienie przeciw COVID-19

W Polsce jest blisko 6 tysięcy organizacji pozarządowych, które działają w ochronie zdrowia. Zajmują się edukacją oraz profilaktyką zdrowotną, zbierają pieniądze

Podczas czwartkowej konferencji na temat zmian i wyzwań dla sektora służby zdrowia w obliczu pandemii COVID-19, wiceminister rozwoju Olga Semeniuk