Szpitale będą mieć więcej czasu na dostosowanie swoich SOR-ów

Szpitale będą mieć więcej czasu na dostosowanie swoich SOR-ów

Szpitale będą mieć więcej czasu na dostosowanie swoich SOR-ów

Podmioty lecznicze chcąc posiadać w swoich strukturach szpitalne oddziały ratunkowe zobowiązane są do spełnienia określonych wymagań. Termin realizacji części z nich, jednych z najważniejszych, upływa 1 lipca tego roku. Chodzi o organizację miejsc udzielania świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, zapewnienie specjalisty medycyny ratunkowej i posiadanie lądowiska. W obliczu trudności ze spełnieniem przez szpitale tych wymogów, Minister Zdrowia chce dać im na to więcej czasu.

W czwartek 5 maja 2022 r. ukazał się projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (SOR), mocą którego:

1) obowiązek zorganizowania w SORach miejsca udzielania świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej – zostaje przedłużony do 30 czerwca 2023 roku;

2) obowiązek posiadania całodobowego lotniska lub lądowiska – zostaje wydłużony do 31 grudnia 2024 roku;

3) zapewnienia specjalisty medycyny ratunkowej na stanowisku ordynatora SOR-u bądź jego kierownika – zostaje wydłużony do 30 czerwca 2023 r.

Do 1 lipca 2022 r. w SOR-ach zapewniona musi zostać możliwość krótkotrwałej izolacji pacjenta, u którego stwierdzono chorobę zakaźną, lub z podejrzeniem zachorowania na chorobę zakaźną, a także, w obrębie segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć – co najmniej jedno pomieszczenie higieniczno-sanitarne wyposażone dodatkowo w natrysk i wózek-wannę, przystosowane dla osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich, oraz gabinety do przeprowadzenia segregacji medycznej. Ponadto, do końca roku podmioty lecznicze, które nie posiadają lotnisk czy lądowisk, zobowiązane są przedstawić projekt lotniska lub lądowiska podmiotowi leczniczemu utworzonemu przez ministra właściwego do spraw zdrowia w celu realizacji zadań lotniczych zespołów ratownictwa medycznego.

Rozporządzenie wejdzie w życie następnego dnia po ogłoszeniu.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: