Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o wynikach budownictwa w grudniu 2020. Produkcja budowlano-montażowa okazała się o 34,4% wyższa niż w listopadzie

W 2018 r. grupie 40 największych podmiotów budowlanych w Polsce udało się wreszcie poprawić dotychczasowy rekord łącznej wartości ich przychodów,

W czwartek 18 kwietnia 2019 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu

Dochodzenie odszkodowania od firmy budowlanej w przypadku wykrycia wady budowlanej jest ograniczone odpowiednimi przepisami. Właściciel danej nieruchomości może m.in. dochodzić