W czwartek 2 lipca 2020 r., Komisja Europejska skierowała do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pozew przeciwko trzem krajom członkowskim: Austrii,

Rząd przygotował projekt zmian w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, które mają dostosować polskie prawo do wymogów

W piątek 2 sierpnia 2019 r., Ministerstwo Finansów zaprezentowało projekt ustawy, który rozwiązać ma problem opodatkowania obrotu wirtualną walutą. Od

13 lipca 2018 r. weszła w życie ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2018 poz. 723), wdrażająca