W poniedziałek 15 lipca 2019 r., w Dzienniku Ustaw RP, opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sposobu, trybu oraz warunków