Równo 12 miesięcy temu, 25 listopada 2018 r. weszła w życie Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla

Sejm uchwalił ustawę o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców. Jego zadaniem będzie stanie na straży praw i interesów przedsiębiorców.

W pierwszej połowie roku weszło w życie pięć ustaw dotyczących działalności gospodarczej, składających się na tak zwaną Konstytucję Biznesu. Ich