Coraz większa liczba banków centralnych zaostrza swoją politykę monetarną. W ubiegłym tygodniu Bank Kanady zaprzestał skupu aktywów a RBA zakończył

Przed jutrzejszym odczytem NFP (dane z amerykańskiego rynku pracy) rośnie napięcie. Wczorajsze słowa Richarda Claridy wywołały większą zmienność na dolarze.

EBC modyfikuje „froward guidance” oraz sygnalizuje, że utrzyma bardzo ekspansywną politykę monetarną przez długi czas. Rada Prezesów nie odniosła się

Bank Anglii (BoE) ogłosi w czwartek nowe decyzje w sprawie polityki monetarnej i mimo że posiedzenie nie będzie wiązać się