1 stycznia 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji

Zmiany w klasyfikacji towarów i usług i wprowadzenie wiążącej informacji stawkowej – to główne zmiany przewidziane w rządowym projekcie zmian

Nazwa usług, które świadczy przedsiębiorca, a także sam rodzaj wykonywanej przez niego działalności może przesądzić o opodatkowaniu jego firmy. Z