Projekt rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego przewiduje dłuższy termin na złożenie sprawozdania merytorycznego z działalności i sprawozdania finansowego

Ministerstwo Finansów przedstawiło dane na temat kwot 1% PIT przekazanych przez naczelników urzędów skarbowych organizacjom pożytku publicznego w 2021 roku,