BIG DATA, zaawansowana analityka, uczenie maszynowe – to tylko niektóre z narzędzi wykorzystywanych przez wiodące instytucje finansowe. Ich znaczenie wzrosło

Euler Hermes ogłasza, że ratingi ryzyka 18 krajów zostały obniżone w pierwszym kwartale w 2020 r. ze względu na ryzyko

Zwiększenie efektywności przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, określenie zasad wymiany informacji w tej kwestii oraz dostosowanie przepisów do wymogów