Dziś, 22.02.2022, Rada Ministrów zajmie się Ustawą o obronie ojczyzny, która według słów Ministra MON Mariusza Błaszczaka ma dać możliwość

W poniedziałek 9 sierpnia do legislacji trafił projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakazu używania munduru wojskowego